PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"contract to buy" — Słownik kolokacji angielskich

contract to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa na kupienie
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, you're making a contract to buy or sell shares on a certain date in the future.

    Podobne kolokacje: