"continually suffer" — Słownik kolokacji angielskich

continually suffer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle cierp
  1. suffer czasownik + continually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Ó Móráin continually suffered from ill health, which was accentuated by his alcoholism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo