"continual use" — Słownik kolokacji angielskich

continual use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągłe wykorzystanie
  1. continual przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But continual use of perms or dyes may result in more hair loss.

    Podobne kolokacje: