"consumer use" — Słownik kolokacji angielskich

consumer use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie konsumenta
  1. consumer rzeczownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So three years ago, the company began selling this model, the Spider, for consumer use.

    Podobne kolokacje: