"consist of several plates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kilku talerzy
  1. consist czasownik + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The unit consists of two moving parallel plates mounted on force transducers.

    Podobne kolokacje: