"consider refusing" — Słownik kolokacji angielskich

consider refusing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanów się nad odmawianiem
  1. consider czasownik + refuse czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of the designated Council members were so firmly opposed to the new government that they considered refusing their appointed positions.

    Podobne kolokacje: