"confident way" — Słownik kolokacji angielskich

confident way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna siebie droga
  1. confident przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had a way about him, quiet but confident.

    Podobne kolokacje: