"concrete tube" — Słownik kolokacji angielskich

concrete tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): betonowa rura
  1. concrete przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Alternatives such as elevated concrete tubes with partial vacuums have been proposed to reduce costs.

    Podobne kolokacje: