"computer user" — Słownik kolokacji angielskich

computer user kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użytkownik komputerowy
  1. computer rzeczownik + user rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Data loss can be a common experience of computer users.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo