BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"compulsory participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przymusowy udział
  1. compulsory przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Singapore's health care system, which is often referred to as a free-market or mixed system, makes use of a combination of compulsory participation and state price controls to achieve the same goals.

powered by  eTutor logo