"comprehensive response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna odpowiedź
  1. comprehensive przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The bishops go on to call for a comprehensive and collaborative pastoral response of the Church to migrants.

powered by  eTutor logo