"composite picture" — Słownik kolokacji angielskich

composite picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złożony obraz
  1. composite przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Late today, the police released a composite picture of the presumed assailant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo