"complex design" — Słownik kolokacji angielskich

complex design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złożony projekt
  1. complex przymiotnik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    The previous games provided experience and allowed for more complex designs.

powered by  eTutor logo