"competitive response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkursowa odpowiedź
  1. competitive przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There will certainly be competitive response, so one should proceed with strategic thrusts based on information technology.

powered by  eTutor logo