BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"compete for prizes" — Słownik kolokacji angielskich

compete for prizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rywalizuj nagrody
  1. compete czasownik + prize rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Carnival committee acknowledged their existence three years ago, and the groups now compete for prizes.

powered by  eTutor logo