"company located" — Słownik kolokacji angielskich

company located kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka ulokowała się
  1. locate czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are several companies located in the town and its proximity:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo