"company is sent" — Słownik kolokacji angielskich

company is sent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest wysłana
  1. send czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Getting back to work has sent many companies along similar paths.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo