"company is renamed" — Słownik kolokacji angielskich

company is renamed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest przemianowana
  1. rename czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company has been renamed many times since the 1960s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo