"company backed" — Słownik kolokacji angielskich

company backed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka zapewniła pokrycie
  1. back czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All of the companies currently backed by a private equity firm can be spoken of as the firm's portfolio.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo