"commemorative design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiątkowy projekt
  1. commemorative przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 1997, many special commemorative designs of 50p have been issued.

    Podobne kolokacje: