"come with the drinks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź podawanym w zestawie z napojami
  1. come czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When the waiter came with the drinks, I had to fight myself not to grab for mine.

    Podobne kolokacje: