"come up with a word" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaraj się o słowo
  1. come czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each time the team came up with a word, it was worth $200.

    Podobne kolokacje: