BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"come to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ocknąć się czyjś dom
  1. come czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Once in a while he used to come to our house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo