"come such as" — Słownik kolokacji angielskich

come such as kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić taki jak
  1. come czasownik + such przyimek
    Luźna kolokacja

    Their support came from domestic crises, such as shortages of bread and political injustices.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo