"come out during" — Słownik kolokacji angielskich

come out during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić podczas
  1. come czasownik + during przyimek
    Luźna kolokacja

    They might even come out during the night and see it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo