BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"come instantly" — Słownik kolokacji angielskich

come instantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź natychmiast
  1. come czasownik + instantly przysłówek
    Silna kolokacja

    Our eyes met, and a feeling of sadness instantly came over me.

powered by  eTutor logo