"come for a drink" — Słownik kolokacji angielskich

come for a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź po napój
  1. come czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mitch came in for a drink of water and saw her on the floor.

    Podobne kolokacje: