"come before drinks" — Słownik kolokacji angielskich

come before drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzedzaj napoje
  1. come czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Dinner for two came to $69 before tax, tip and drinks.

    Podobne kolokacje:

podobne do "come before drinks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come before drinks" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
przysłowie