"collection of images" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekcja obrazów
  1. image rzeczownik + collection rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Madracki.com A collection of images from the late 1960s and early 1970s.

powered by  eTutor logo