"collect milk" — Słownik kolokacji angielskich

collect milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierz mleko
  1. collect czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We would collect milk and cart it to the detachment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo