"collaborative design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny projekt
  1. collaborative przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Flash Challenge: Work in teams of two to create a collaborative design on a 7' x 7' scratchboard that was later viewed under a blacklight.

    Podobne kolokacje: