"collaboration of the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współpraca Nowych Czasów
  1. time rzeczownik + collaboration rzeczownik
    Silna kolokacja

    SchoolBook is a collaboration of The New York Times and WNYC.

    Podobne kolokacje:

podobne do "collaboration of the New Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "collaboration of the New Times" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo