"cold milk" — Słownik kolokacji angielskich

cold milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zimne mleko
  1. cold przymiotnik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    John: Well, tell you what, vanilla cookies taste even better with a glass of cold milk.

    Podobne kolokacje: