"cognitive intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poznawcza interwencja
  1. cognitive przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Treatment for adult ADHD may combine medication and behavioral, cognitive, or vocational interventions.

powered by  eTutor logo