"co do jednego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co do jednego" po polsku — Słownik angielsko-polski

co do jednego

  1. to a man

"co do jednego" — Słownik kolokacji angielskich

to a man kolokacja
  1. to przyimek + man rzeczownik = co do jednego, bez wyjątku
    Zwykła kolokacja

    Does she have to give herself to every man who wants her?

    Podobne kolokacje: