Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"close to the shore" — Słownik kolokacji angielskich

close to the shore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko brzegu
  1. close przyimek + shore rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was in only three and a half feet of water, close to shore.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo