BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"clear winner" — Słownik kolokacji angielskich

clear winner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty zwycięzca
  1. clear przymiotnik + winner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then maybe we can do a deal or two with the clear winners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo