"clear testimony" — Słownik kolokacji angielskich

clear testimony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne zeznanie
  1. clear przymiotnik + testimony rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To do justice and to convict only upon clear, unshaken testimony.