"clear run" — Słownik kolokacji angielskich

clear run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty bieg
  1. clear przymiotnik + run rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They had a clear run to the bank of the Nile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo