"clear right" — Słownik kolokacji angielskich

clear right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste prawo
  1. clear przymiotnik + right rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "If I agreed to see you, there are certain rules that have to be made clear right from the start."

    Podobne kolokacje: