ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear response" — Słownik kolokacji angielskich

clear response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna odpowiedź
  1. clear przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There has been a very clear response from people that they felt a right was being taken away."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo