ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear reception" — Słownik kolokacji angielskich

clear reception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta recepcja
  1. clear przymiotnik + reception rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm reconfiguring our sensors to see if I can get clearer reception."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo