"clear quartz" — Słownik kolokacji angielskich

clear quartz kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty kwarc
  1. clear przymiotnik + quartz rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The field is a clear or milky-white quartz, and the included minerals are mainly oxides of manganese or iron.

    Podobne kolokacje: