"clear preference" — Słownik kolokacji angielskich

clear preference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna preferencja
  1. clear przymiotnik + preference rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are active throughout the day, with no clear preference for sunlight or night time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo