"clear motive" — Słownik kolokacji angielskich

clear motive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny motyw
  1. clear przymiotnik + motive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are five people with a pretty clear motive, all of whom had the opportunity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo