"clear memory" — Słownik kolokacji angielskich

clear memory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywa pamięć
  1. clear przymiotnik + memory rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have a clear memory of hearing this work for the first time.

    Podobne kolokacje: