ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear knowledge" — Słownik kolokacji angielskich

clear knowledge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna wiedza
  1. clear przymiotnik + knowledge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is no clear knowledge of what he did during the Continuation War.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo