"clear interest" — Słownik kolokacji angielskich

clear interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczywisty interes
  1. clear przymiotnik + interest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Washington has a clear interest in giving strong support to what could become the region's model democracy.

    Podobne kolokacje: