"clear instance" — Słownik kolokacji angielskich

clear instance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny przypadek
  1. clear przymiotnik + instance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The survey cited clear instances of potential conflicts.

    Podobne kolokacje: