ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear identity" — Słownik kolokacji angielskich

clear identity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna tożsamość
  1. clear przymiotnik + identity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The usually clear identity of mimic and model are also blurred.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo